v
Projekat zapošljavanja mladih

Projekt zapošljavanja mladih (YEP) koji se provodi uz podršku Ambasada Švicarske, koji implementira njemačka konsultantska kompanija GOPA, je tokom proteklih 7 godina pružio podršku zapošljavanju mladih u BiH. Svojim aktivnostima doveo je do značajne promjene u radu Javnih službi za zapošljavanje (JSZ), uvođenjem novih metoda rada i usluga, koja vodi ka promijeni percepcije JSZ u javnosti, ali primarno odnosa sa nezaposlenima i poslodavcima.
Tokom dvije faze Projekta (2008-2015), YEP je putem partnerstava sa privatnim agencijama, a onda kasnije sa JSZ (uspostavom aktivne mjere „Klub za traženje posla i Oglednim biroima) i također sa NVO sektorom (kroz Program lokalnih inicijativa) pomogao da oko 5000 nezaposlenih mladih pronađu posao. Mnogo više ih je unaprijedilo svoje vještine zapošljavanja (6332 mladih dugoročno nezaposlenih učesnika u Klubovima za traženje posla (JC) pri čemu je 2727 njih pronašlo posao te istraživanja pokazala da su bivši JC članovi zadržali veće nivoe aktivnosti traženja posla nego mladi koji nisu imali to iskustvo); Tokom implementacije Programa lokalnih inicijativa 500 mladih je prošlo razne obuke od kojih je 141 na kraju zaposleno). Tokom prve faze YEP-a, 1000 učenika završnih razreda srednjih škola je učestvovalo u programima za razvoj karijere.
Koristeći ova iskustva Projekat zapošljavanja mladih (YEP) u trenutnoj trećoj fazi koja će trajati četiri godine raditi na konsolidaciji, jačanju i širenju već postignutih ishoda kako bi se osiguralo da proces promjene bude održiv sa ciljem dalje podrške rastu zapošljavanja mladih u BiH.
Glavni rezultati YEP3 trebali bi u konačnici predstavljati institucionalnu primjenu JSZZ koja će voditi ka zapošljavanju /kreiranju novih radnih mjesta za najmanje 4470 mladih /dugoročno nezaposlenih (od kojih će 3900 biti mladi i 50% će biti žene).